Zoeken

Waardering is belangrijk, toch? 5 tips

Maslow noteert waardering hoog in zijn piramide. We willen succes in het leven, waardering krijgen van anderen en respect ervaren. Iedereen ervaart op een bepaald moment wel deze behoefte, om ons goed te voelen. Maar het geeft ons tegelijkertijd ook informatie over hoe we ons werk doen en of we bepaalde verwachtingen inlossen. Waardering zorgt ervoor dat we gemotiveerd en betrokken blijven. Het zet ons aan om ervoor blijven te gaan, maar ook om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Wat zijn jouw persoonlijke waarden?

Wat vind jij belangrijk in je leven? Om dit te bepalen maken we gebruik van onze persoonlijke waarden. Waarden hebben te maken met waar je voor staat, en wat je motiveert. Wat vinden we goed en wat vinden we fout? En dat is allemaal heel persoonlijk en subjectief. Waarden kunnen hierdoor ons gedrag direct beïnvloeden. We noemen deze persoonlijke motivatoren ook wel onze drijfveren. Doe je nog wel de dingen die je graag doet? Onze persoonlijke waarden worden bepaald door o

Hoe goed ken jij jezelf?

Zelfkennis is de basis van onze persoonlijke ontwikkeling. Weten wat je kwaliteiten en ontwikkelpunten zijn. Hierover krijgen we vaak feedback van anderen, zodat we kunnen groeien. Maar zelfkennis is ook weten wat je persoonlijke waarden en normen zijn. Door te reflecteren over ons eigen gedrag en de impact hiervan op (onze relatie met) anderen, krijgen we er een beter beeld van. Waarden zijn overtuigingen of idealen, die we vaak onbewust inzetten. Authenticiteit, betrouwbaa