Zoeken

Waardering is belangrijk, toch? 5 tips

Maslow noteert waardering hoog in zijn piramide. We willen succes in het leven, waardering krijgen van anderen en respect ervaren. Iedereen ervaart op een bepaald moment wel deze behoefte, om ons goed te voelen. Maar het geeft ons tegelijkertijd ook informatie over hoe we ons werk doen en of we bepaalde verwachtingen inlossen. Waardering zorgt ervoor dat we gemotiveerd en betrokken blijven. Het zet ons aan om ervoor blijven te gaan, maar ook om nieuwe uitdagingen aan te gaan.