top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBrightcube

Competenties in kaart brengen? Dat doe je zo!Wanneer we op zoek gaan naar een nieuwe medewerker, wanneer we feedbackgesprekken houden, wanneer we functiebeschrijvingen opmaken,… allemaal situaties waarin we gaan focussen op competenties. Maar wat verstaan we hier nu onder? En waarin verschilt een competentie van een talent?


Een competentie is het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die een persoon nodig heeft om een bepaalde functie succesvol uit te voeren. Denk aan luisteren, leiderschap, leervermogen of assertiviteit. Een competentie kan je ontwikkelen door te leren en te oefenen. Ook een opleiding volgen, of coaching krijgen kan hierbij helpen.

Sommige competenties zijn wel gemakkelijker te ontwikkelen dan anderen. Talent kan hier dan een rol spelen. Een talent, dat is aangeboren, daar moet je weinig voor doen en lijkt ook bijna vanzelf te gaan. Dit is dus het vermogen om iets heel goed te kunnen, zoals een muziekinstrument bespelen.
Tijdens een sollicitatiegesprek kan het interessant zijn om wat dieper in te gaan op competenties, om zo een beter beeld te krijgen van je kandidaat.

Een gemakkelijke manier om voorbeelden te bevragen tijdens een interview is de STAR techniek.

Je vormt je een beeld van de competenties, door voorbeelden uit het (recente) verleden te bevragen. We gaan ervan uit dat gedrag uit het recente verleden een goede voorspeller is van toekomstig gedrag.


Vraag in een sollicitatiegesprek naar een situatie/ een voorbeeld waarin de kandidaat een bepaalde competentie heeft ingezet. Ga ook na of de competentie duidelijk is voor de kandidaat (bv: “Wat versta jij onder klantgerichtheid?”).


  • Situatie: Wat is de situatie?

  • Taak: Wat was jouw taak?

  • Actie: Welke acties heb jij ondernomen? Wat heb je concreet gedaan of gezegd?

  • Resultaat: Wat was het resultaat?


Belangrijk hierbij is het feit dat de kandidaat steeds in de ik-vorm spreekt. Is dat niet het geval, vraag dan door wat zijn of haar taak precies was (“Wat was jouw bijdrage?”).


Zit je zelf nog met vragen aangaande competenties of andere HR-gerelateerde topics? Maak dan vrijblijvend een afspraak met ons!


409 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


Post: Blog2_Post
bottom of page